Missió i objectius

L’AMIPA és un espai de trobada i participació de les famílies en el centre educatiu dels nostres fills/es. L’associació permet als pares i mares reflexionar i opinar sobre el funcionament del centre i sobre temes educatius generals.

L’AMIPA és el principal interlocutor del col·lectiu de les famílies amb els equips directius i el professorat, i canalitza la seva veu en el centre educatiu i amb l’administració educativa. Participa en la presa de decisions del centre mitjançant el Consell Escolar de Centre.

La missió de l’Amipa és contribuir a assolir l’èxit escolar i personal dels i les alumnes del centre, tot afavorint el clima educatiu entre tots els agents de la comunitat escolar.

Fer possible, junt amb la resta de la comunitat educativa, que l’escola sigui un centre de cultura de participació democràtica en les seves activitats.

L’Amipa té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament

Garantir l’objectivitat, claredat i simplificació de les informacions, perquè aquesta arribi a tothom amb eficiència.

Crear les condicions adequades per a una bona entesa entre tots els components de la comunitat escolar.