Reunions obertes

 

 

Les reunions es fan el primer dimecres de cada mes a les 20h00 del vespre a l’Institut